Ameide's Fanfare Korps
 

Historie

Aan het eind van de jaren '70 en het begin van de jaren '80 van de vorige eeuw werd steeds duidelijker dat de levensvatbaarheid van de twee muziekverenigingen van Ameide "Unie" en "Crescendo" na tachtig jaar in het gedrang kwam. Om te voorkomen dat beide verenigingen zouden verdwijnen, hebben de besturen elkaar in 1983 opgezocht om tot een nauwere samenwerking te komen. Eerst werden er een aantal gezamenlijke concerten georganiseerd, waarbij de beide dirigenten bij toerbeurt de leiding hadden. In 1983 werden de muzikale activiteiten gecombineerd en werd er een overkoepelend bestuur gevormd. Op 14-08-1984 werd onder de naam "Ameide's Fanfare Korps" een nieuwe vereniging opgericht.

De eerste tien jaar, de periode dat Dirk van Mourik senior dirigent was, presteerde AFK erg goed op de KNFM-concoursen en in 1991 promoveerde het orkest dan ook naar de ere-afdeling. Dirk van Mourik senior werd met ingang van 1994 vervangen als dirigent door Aart Beijen uit Culemborg. Onder leiding van Aart Beijen groeide AFK uit tot een orkest met ruim 40 muzikanten, wat vooral te danken was aan de toestroom van jeugdleden.

In 2005 werd Aart Beijen opgevolgd door Harry Weijkamp uit Amersfoort. In 2010 werd Harry Weijkamp opgevolgd door Dirk van Mourik, die hiermee in de voetsporen van zijn vader trad.