Ameide's Fanfare Korps
 

Vrienden en donateurs

 

Vrienden van de Fanfare

In januari 2001 is op verzoek van Ameide's Fanfare Korps door Harrie van de Berg, Jan Gilberts en Gerrit de Vroome een zogenoemde Club van Honderd opgericht. De leden van de club vinden dat de fanfaremuziek in onze dorpen een belangrijke sociale en culturele functie vervult, daarom ondersteunen ze AFK graag. Het doel van de club is onze fanfare ongevraagd financieel te ondersteunen bij de aanschaf van instrumenten en bladmuziek.

Sinds 2009 heeft de Club van Honderd een formele status en staat zij ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder de naam "Vereniging Vrienden van de Fanfare Ameide en Tienhoven". Ieder lid betaalt jaarlijks een bijdrage van 45 euro (voorheen 100 gulden, vandaar de naam Club van Honderd bij de oprichting).

Het bestuur van de Vrienden van de Fanfare is als volgt samengesteld:

Lianne van Huizen  (voorzitter)

Corrie Molenaar (secretaris)

Hetty den Hartog (penningmeester)

Joop Stuurman (algemeen bestuurslid)

Henry den Hartog 


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de secretaris van de Vrienden van de Fanfare:

Corrie Molenaar

Molenstraat 13

4233EP Ameide

0183-601469
corriemolenaar@live.nl


Donateurs

Draagt u AFK een warm hart toe en wilt u ons helpen om ook in de toekomst mooie concerten te kunnen blijven geven en mensen te laten genieten van muziek? U kunt donateur van onze vereniging worden. Dit is al mogelijk vanaf €6,- per jaar, maar als u een hoger bedrag wilt overmaken is dat vanzelfsprekend zeer welkom.U kunt zich als donateur aanmelden via info@ameidesfanfarekorps.nl. Namens het bestuur en alle leden willen wij u hartelijk bedanken voor uw bijdrage!